Stappenplan

Ieder kind is uniek, iedere ouder is uniek, ieder gezin is uniek en daarom is ieder traject bij Kinderpraktijk De Vlinderboom ook uniek!
In overleg met de ouders bekijken we samen waar de begeleiding het beste kan plaats vinden. Dit kan bij jullie thuis, buiten, op alternatieve locatie en/of op school plaats vinden. Een veilige, vertrouwde en rustige omgeving is belangrijk. Ik heb geen praktijkruimte meer aan huis.

Kennismakingsgesprek
Als u geïnteresseerd bent geraakt, kan je telefonisch contact met mij opnemen. We hebben dan een oriënterend gesprek, waarbij ik je kan vertellen wat ik voor jullie kind (en gezin) kan betekenen en waarbij je al je vragen kunt stellen.

Intakegesprek
Voorafgaand aan het Intakegesprek stuur ik je een intakeformulier. Deze kan je thuis op je gemak invullen en aan mij terug sturen. Vervolgens hebben we een Intakegesprek (van 60 tot 90 minuten) bij jullie thuis. In overleg kan het kind hier (deels) bij aanwezig zijn, dit is afhankelijk van de situatie.

In dit gesprek gaan we dieper in op de achtergrond en de hulpvraag van het kind. We bekijken samen alle mogelijkheden voor de beste begeleiding en op welke manier je als ouder(s) het kind, tijdens het traject, het beste kan ondersteunen.

Sessies
Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen (spel, creatief, Kinderhulphond Nova, familieopstelling, ontspannings- en bewegingsoefeningen, verhalen, metaforen, muziek e.d).

Ik sluit aan bij de belevingswereld van het kind en hun eigen manier van voelen, denken en doen. De sessies duren gemiddeld 60 minuten.

Een Ouder/Kind-sessie kan een mogelijkheid zijn, dit is echter afhankelijk van de hulpvraag en het traject van het kind.

Na iedere sessie koppel ik kort terug (mondeling of via mail) wat we hebben gedaan (het proces). Het kind mag natuurlijk aan de ouders vertellen wat we samen hebben gedaan, echter wat het kind mij tijdens de sessies vertelt is vertrouwelijk.

Voortgangs/Evaluatiegesprek
Na een aantal sessies houd ik een voortgangs- /evaluatiegesprek met ouders en/of kind. In dit gesprek bespreken we hoe het traject tot nu toe is verlopen en welke we stappen nog kunnen zetten.

Meldcode
Ik houd mij aan de Meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Vanaf 1 juli 2013 is de Meldcode verplicht voor elke professional die werkt met ouders en/of kinderen.