Leesbegeleiding met Nova

Lezen samen met Nova is er op gericht om kinderen hun leesvaardigheden te verbeteren en bovenal om het leesplezier te vergroten. Voor sommige kinderen is lezen moeilijk, frustrerend en soms ook niet leuk. Kinderen kunnen hierdoor onzeker worden en dit werkt averechts voor hun leesontwikkeling.

Voorlezen aan een lieve, geduldige en aandachtig luisterende hond kan bijzonder motiverend werken voor kinderen die achterblijven in de leesontwikkeling, faalangstig zijn bij het voorlezen in de klas, of moeite hebben zich op de leestaak te focussen. Een voorleeshond zegt niets en is een en al oor. De kinderen ervaren een toename in zelfvertrouwen en in leesmotivatie, twee belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van leesvaardigheid.

De kinderen lezen tijdens de activiteit een boek voor aan de hond waardoor zij spelenderwijs en op een ontspannen manier oefenen met lezen. Honden zijn geweldige luisteraars, kunnen kinderen helpen zich te concentreren en ontspannen, zijn nooit belerend/corrigerend en minder intimiderend dan leeftijdsgenootjes of andere mensen. Het delen van een goed boek met een hond maakt het mogelijk dat kinderen hun leesvaardigheid op een positieve en leuke manier verbeteren. Daarnaast draagt het ook bij aan een positief zelfbeeld en een verhoging van het zelfvertrouwen.