Coachen met Nova

De inzet van Nova tijdens het coaching-traject is gebaseerd op Oplossingsgerichte dierondersteunende therapie (AAI – Animal Assisted Interventions). Nova is voor mij geen middel, maar is mijn collega in de begeleiding met kinderen, jongeren en ouders. Het inzetten van haar tijdens de coaching sessies werkt drempelverlagend, bevordert de communicatie en is vooral een fijne en plezierige manier van werken.Tijdens de sessies met Nova zal de nadruk voornamelijk liggen bij het spiegelen met de hond. Onder “spiegelen” wordt verstaan dat het gedrag van de hond wordt gebruikt om de coach zich bewust te laten worden van het eigen gedrag, de woordelijke communicatie en de lichaamstaal.

Honden zijn onbevooroordeeld, eerlijk en glashelder in hun feedback. Ze zijn meester in het lezen van emoties.

Kinderen hebben vaak al heel snel in de gaten dat de hond “natuurlijk” reageert op hun acties of hun manier van zijn. Er zitten geen filters tussen. Door te zien en ervaren hoe de hond op jou reageert, ervaar je ook hoe anderen jou zien. Er ontstaat meer duidelijkheid over het effect dat het gedrag van het kind heeft op de hond en geeft hun inzicht op hun manier van handelen.

Ik maak als coach een vertaalslag naar de praktijk van alle dag (thuis, school en hobby’s). Doordat de coach het in het hier en nu ervaart, is het gemakkelijk om een sprongetje te maken naar de hulpvraag. De ervaringen met Nova blijven nog lange tijd aanwezig in hun systeem en dit kunnen zij dan op een positieve manier meenemen in hun dagelijkse leven.

Plezier, vertrouwen en veiligheid staan voorop, zowel voor Nova als voor het kind.

Het is ook mogelijk om een Weerbaarheidstraining te volgen samen met Nova.