Wat is Kindercoaching?

Als Kindercoach bied ik begeleiding aan kinderen en jongeren en help ik hun op weg om gelukkig in het leven te staan. Als kindercoach kijk ik wat zowel kinderen als hun systeem nodig hebben en wat hun gemeenschappelijke doelen zijn. Ik help het kind om zijn werkelijke authenticiteit te (her)ontdekken zodat het binnen zijn leefsysteem volledig tot zijn recht komt en goed leert communiceren. Het doel daarvan is dat het kind zich ontwikkelt tot een zelfverzekerd en sociaal individu dat zijn talenten optimaal kan ontplooien.

We gaan spelenderwijs en oplossingsgericht aan het werk. Samen ontdekken welke kwaliteiten en krachten het kind in zich heeft en hoe deze te gebruiken in situaties die voor het kind moeilijk zijn of om nieuwe vaardigheden te leren. We kijken samen naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden.

Als Kindercoach geef ik het kind een steuntje in de rug om stappen te zetten. Ik sluit aan bij de belevingswereld van het kind en samen gaan we op zoek naar de antwoorden. Ik volg het kind op zijn of haar weg. Het kind en de ouders krijgen zo inzicht in wat er werkelijk speelt en wat er nodig is om verder te kunnen.

Het bevorderen van sociale vaardigheden, het versterken van zelfvertrouwen en het ontdekken van de belangrijkste talenten zijn belangrijke pijlers binnen de coaching.

Ik maak gebruik van de inbreng van het kind en tijdens de sessies zal ik dan ook verschillende werkvormen in zetten. Ik kies voor werkvormen die aansluiten bij de innerlijke belevingswereld van het kind, zodat het kind het beste tot zijn recht komt om mooie stappen te maken.

Elk Coaching traject ziet er bij Kinderpraktijk De Vlinderboom dan ook anders uit. Ieder kind en gezin is uniek en vraagt om een unieke aanpak.

kindercoaching